POPUSTI U NAŠOJ TRGOVINI OBRAČUNAVAJU SE AUTOMATSKI PRE ZAVRŠETKA KUPNJE --- 5% ZA KUPNJE IZNAD 50 EUR, 10 % ZA KUPNJE ZNAD 100 EUR, 15 % ZA KUPNJE IZNAD 200 EUR I 20 % ZA KUPNJE IZNAD 300 EUR. Da biste vidjeli cijenu u kunama, odaberite oznaku HRK u okviru u gornjem desnom kutu stranice. Da biste vidjeli cijenu u EUR, odaberite oznaku EUR u okviru u gornjem desnom kutu stranice.

RAZMJENA ROBA

Zamjena robe je pravna situacija koja nastaje kada kupac kupljeni besprijekoran proizvod želi zamijeniti za isti proizvod druge boje i/ili veličine, a prodavatelj na to izričito i bezuvjetno pisanim putem pristane, a sve podložno pod uvjetom da zamijenjena roba ispunjava uvjete opisane u ovim općim uvjetima pod odjeljkom 'zamjena robe' i 'povrat robe'.

Sve druge pravne situacije navedene u, ali ne ograničavajući se na, ove opće uvjete predstavljaju promjenu narudžbe.

Kupac (u daljnjem tekstu: potrošač) ima pravo u roku od 8 dana od primitka robe obavijestiti prodavatelja da želi kupljeni proizvod zamijeniti za isti proizvod druge veličine.

Kupljenu robu nije moguće izravno zamijeniti za druge proizvode, osim ako prodavatelj na to nije pismeno suglasan ili nije pismeno dogovoren s prodavateljem.

Zamjena kupljenog artikla za drugi artikl, uz suglasnost prodavatelja, tretira se kao promjena narudžbe robe i ne podliježe pravilima ovog dijela općih uvjeta poslovanja. Takva zamjena nije moguća bez plaćanja poštarine.

Posebna pravila za zamjenu robe kupljene u akcijama sniženja ili izmjene narudžbi za robu plaćenu u akcijama sniženja: Prodavatelj ima pravo zamjene robe ili povrata kupoprodajne cijene.

Kako bi ostvario ovo pravo, potrošač mora pisanim putem obavijestiti prodavatelja o želji za zamjenom robe nedvosmislenom izjavom (npr. preporučenim pismom poštom ili elektroničkom poštom).

Rok za izvršenje zahtjeva za zamjenu robe počinje teći sljedeći dan od datuma prihvaćanja robe ("kada potrošač stekne fizički posjed robe ili je u ime potrošača stekne treća osoba koja nije prijevoznik i u tu svrhu ga određuje potrošač" ili u slučaju ugovora o isporuci robe koja se sastoji od više pošiljaka ili komada: "kada potrošač stekne fizički posjed posljednje pošiljke ili komada robe ili ga stekne u ime potrošača od strane treće strane koja nije prijevoznik i koju je potrošač odredio u tu svrhu").

Kupac vraća proizvode o vlastitom trošku. Povrat primljene robe prodavatelju u roku za zamjenu robe smatra se obavijesti o namjeri zamjene robe.

Kupac može vratiti proizvode na sljedeću adresu:

ŽENKA I SPOL, Urška Krajnc Vrbič sp
Zaloška cesta 269

1129 Ljubljana - Stock

Kupac mora primljene proizvode vratiti neoštećene i u istoj količini. Proizvodi moraju imati priložene originalne etikete. Ukoliko je proizvod zapakiran, potrebno je vratiti i neoštećenu ambalažu. Ukoliko se utvrdi da su proizvod i/ili ambalaža oštećeni, neupotrebljivi, uništeni, djelomično uništeni, prljavi, rabljeni (miris znoja, parfema, hrane, dima cigareta, kemikalija i sl.), zahtjev za zamjenu robe će se biti odbijen.

Zahtjev za zamjenu robe opravdano se odbija ako se utvrdi da se nešto od navedenog dogodilo nakon što je roba otpremljena kupcu. U tom slučaju kupac nema pravo na zamjenu robe, a prodavatelj nije dužan preuzeti robu koja je bila predmet kupoprodaje. Kupljenu robu, koja je predmet ovog stavka, kupac može preuzeti od prodavatelja - prodavatelj mu je nije dužan vratiti o svom trošku.

Potrošač je odgovoran samo za smanjenu vrijednost robe zbog rukovanja robom, što nije prijeko potrebno za utvrđivanje njezine prirode, svojstava i djelovanja. Ukoliko je kupac možda već počeo koristiti proizvod ili se radi o slučaju iz prve, druge, treće ili četvrte rečenice ovog stavka ovih općih uvjeta, zamjena robe nije moguća. Proizvođač proizvoda propisuje i njegovo originalno pakiranje (sukladno članku 36. Zakona o zaštiti potrošača). Budući da je ambalaža sastavni dio proizvoda, ista mora biti i priložena, i to u stanju u kakvom je bila u trenutku primitka proizvoda (odnosno neoštećena i u nepromijenjenoj količini).

Zamjena robe nije moguća za proizvode/robu koji su uvezeni, proizvedeni ili prerađeni prema točnim uputama kupca ili potrošača i prilagođena njegovim osobnim potrebama. Također nije moguća zamjena robe za određenu grupu artikala - donje rublje, čarape.

Ukoliko potrošač ispunjava uvjete zamjene robe, prodavatelj će mu (osim u slučaju neopravdanog odustajanja od ugovora zbog oštećenja ili obezvrijeđenja robe krivnjom kupca) poslati željenu robu bez nepotrebnog odgađanja i najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka vraćene robe od kupca na adresu koju je kupac naveo.

Uz svaki zahtjev za zamjenu robe potrebno je uz proizvod dostaviti i kratku rukom pisanu izjavu o zahtjevu za zamjenu robe i presliku računa.