ZA IZDELKE KOLEKCIJE POMLAD POLETJE 2024 PREJMETE OB NAKUPU DODATEN POPUST: za nakup nad zneskom 50 EUR 5% popusta - za nakup nad zneskom 100 EUR 10% popusta - za nakup nad 200 EUR 15% popusta - za nakup nad 300 EUR 20% popusta

MENJAVA BLAGA

Menjava blaga je pravna situacija, ki nastopi, ko želi kupec kupljeni brezhiben izdelek zamenjati za enak izdelek druge barve in/ali velikosti, prodajalec pa v to izrecno in nepogojno pisno privoli, vse navedeno pod odložnim pogojem, da menjano blago po stanju ustreza pogojem, opisanim v teh splošnih pogojih poslovanja pod oddelkom 'menjava blaga' in 'vračilo blaga'.

Vse ostale pravne situacije, ki so navedene v, vendar niso omejene na te splošne pogoje poslovanja, predstavljajo spremembo naročila. 

Kupec (v nadaljevanju tudi: potrošnik) ima pravico, da v 8 dneh od prevzema blaga prodajalca sporoči, da želi zamenjavo kupljenega izdelka za enak izdelek druge velikosti.

Kupljenega blaga ni mogoče neposredno menjati za druge izdelke (artikel ene vrste za artikel druge vrste), v kolikor prodajalec s tem pisno ne soglaša, oziroma to ni s prodajalcem pisno dogovorjeno.

Menjava kupljenega artikla za drug artikel se, v kolikor prodajalec z njo soglaša, tretira kot sprememba naročila blaga, ter ni podvržena pravilom tega oddelka splošnih pogojev poslovanja. Takšna menjava ni mogoča brez plačila poštnine.

Posebna pravila za menjavo blaga, kupljenega v akcijah s popusti, ali spremembe naročil pri blagu, plačanemu v akcijah s popusti: Prodajalec ima diskrecijsko pravico, da blago zamenja ali pa vrne kupnino.

Za uveljavitev te pravice mora potrošnik z nedvoumno izjavo pisno obvestiti prodajalca o svoji želji po menjavi blaga (npr. s priporočenim pismom poslanim po pošti ali elektronski pošti).

Rok za uveljavitev zahteve po menjavi blaga začne teči naslednji dan po datumu prevzema blaga (»ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik« oziroma pri pogodbi v zvezi z dostavo blaga, ki sestoji iz več pošiljk ali kosov: »ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnji pošiljki ali kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik«).

Kupec izdelke vrne na lastne stroške z navadno pošto. Vrnitev prejetega blaga prodajalcu v roku za menjavo blaga se šteje za sporočilo nameri oprave menjave blaga.

Izdelke lahko kupec vrne na naslov:

ŽENSKA IN POL, Urška Krajnc Vrbič s.p.
Zaloška cesta 269

1129 Ljubljana - Zalog

Kupec mora prejete izdelke vrniti nepoškodovane in v nespremenjeni količini. Na izdelkih morajo biti originalno pripete etikete. V kolikor je izdelek embaliran, mora biti vrnjena tudi nepoškodovana embalaža. Če se ugotovi, da je izdelek in/ali embalaža poškodovan, neuporaben, uničen, delno uničen, umazan, uporabljan (vonj po potu, parfumih, hrani, cigaretnemu dimu, kemikalijah ipd.), se zahteva po zamenjavi blaga zavrne.

Zahteva po menjavi blaga se utemeljeno zavrne, v kolikor se ugotovi, da je do česarkoli od naštetega prišlo po odpremi blaga kupcu. V takšnem primeru kupec ni upravičen do menjave blaga, prodajalec pa ni dolžan prevzeti blaga, ki je bilo predmet prodaje. Kupec lahko prevzame kupljeno blago, ki je predmet tega odstavka, pri prodajalcu - prodajalec mu ga ni dolžan vračati na lastne stroške.

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. Če je kupec morda že začel uporabljati izdelek ali če gre za primere iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega stavka tega odstavka teh splošnih pogojev, menjava blaga ni mogoča. Proizvajalec izdelka predpiše tudi njegovo originalno embalažo (v skladu s 36. členom Zakona o varstvu potrošnikov). Ker je embalaža sestavni del izdelka, jo je prav tako treba priložiti, in sicer takšno, kot je bila v prvotnem stanju v času prejetja izdelka (torej nepoškodovano in v nespremenjeni količini).

Menjava blaga ni mogoča za izdelke/blago, ki je uvoženo, izdelano ali predelano po natančnih navodilih kupca oz. potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam. Prav tako menjava blaga ni mogoča za določeno skupino artiklov – spodnje perilo, nogavice.

Če potrošnik izpolnjuje pogoje za menjavo blaga, mu prodajalec (razen v primeru neutemeljenega odstopa od pogodbe iz razloga poškodb ali razvrednotenja blaga po krivdi kupca) brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v 8 dneh od dneva, ko prejme s strani kupca vrnjeno blago, pošlje željeno blago na naslov po specifikaciji kupca. 

Pri vsaki zahtevi po menjavi blaga je potrebno poleg izdelka predložiti tudi kratko lastnoročno pisno izjavo o zahtevi po menjavi blaga, in kopijo računa.